Berge søker entusiastiske selgere

Berge Norway søker etter selgere med erfaring fra næringseiendom og interesse for teknologi

 
 
 

Erfaring/kompetanse
Vi ser for oss en selger som kan vise til gode resultater innen konseptsalg og salg inn mot det profesjonelle eiendomsmarkedet. Kandidaten har 3-4 års erfaring, godt utviklet kontaktnett og god evne til å samarbeide inn mot andre selgere som også bearbeider dette markedet. Det er ønskelig med noe kompetanse og sterk interesse for teknologiske løsninger generelt, og Internet of Things, spesielt.

Arbeidsoppgaver
Oppsøkende salg mot eiendomsaktører, deltakelse på konferanser innen bransjen, utarbeidelse av tilbud, etablering av kontrakt, oppfølging av leveranser. Innledningsvis vil salg foregå både mot eiendoms-bransjen og mot sertifiserte takstmenn for å sikre at vi oppnår et nasjonalt nettverk av sertifiserte installatører. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

 
 

Personlige egenskaper
Vi ser etter en positiv selger med mye energi og høy integritet. Det er viktig at personen kan fungere godt sammen med andre selgere som jobber mot den samme kundegruppen, og at personen etterlater seg et profesjonelt og godt inntrykk. Det vil være viktig å sørge for et jevnt trykk på alle geografiske områder, ofte basert på «leads» fra vårt nettverk av sertifiserte takstmenn.

Hva tilbyr vi
Vi tilbyr fast lønn med pensjons- og forsikringsavtale, bonus basert på salg utbetales kvartalsmessig. Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon som skal utvikles raskt for å møte et sterkt behov i markedet. Berge planlegger å etablere en salgsorganisasjon med flere selgere, samt tilstedeværelse i flere av de nordiske markedene.

 
 

 
 

Berge ble etablert i 2018 og er et selskap som utvikler sensorteknologi for å tilføre verdi i eiendomsbransjen. Vårt første produkt skal sikre tidlig varsling av fuktproblemer i bygg og gjøre det mulig å sette i gang tiltak for utbedring før skaden får utvikle seg til en mer omfattende skade på byggets konstruksjon. Vi samarbeider tett med forsikringsbransjen.

Sensorene vil kommunisere på det nyeste og mest avanserte innen mobile løsninger og være knyttet til et sky-basert varslingssystem som sørger for direkte varsling via app eller desktop.

 

Send CV eller kontakt for spørsmål:

Morten Nilsen
Marketing Manager
+47 909 66 341
morten@bergenorway.com